Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngocthanh1972
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS La Hai
Quận/huyện Huyện Đồng Xuân
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Trần Duy Ngọc, Mai Hoàng Sanh
Đã đưa lên 348 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1123 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 37471 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này